Wdrożenie e-usługi Mediforte

Aktualnie firma HERES wdraża autorską e-usługę np. Mediforte - narzędzie umożliwiającego zautomatyzowany proces tworzenia i przekazywania informacji z zakresu marketingu farmaceutycznego w przestrzeni on-line, zintegrowanego z elementami e-learningowymi. Projekt ten otrzymał wsparcie ze środków Działania 8.1 PO IG.

Poprzedni post Praca Zdalna
Komentarze (0)
Dodaj Komentarz